Polpasiec - Portal na temat choroby jaką jest półpasiec

Półpasiec uszny

Kiedy do silnego bólu ucha dołączy charakterystyczna wysypka mamy do czynienia z półpaścem usznym. Zmiany skórne towarzyszące chorobie, atakują zazwyczaj cały przewód słuchowy – łącznie z małżowiną. Zdarza się, że zajmują nawet błonę bębenkową, co może pociągać za sobą przykre konsekwencje w postaci znacznego – trwałego – pogorszenia słuchu. Wyjątkowo ciężką odmianę półpaśca usznego określa się mianem Zespołu Ramsaya Hunta. Diagnozuje się ją wówczas, gdy wirus – oprócz tego, że powoduje silny ból i zmiany pęcherzykowe - atakuje również nerw twarzowy.